Chữ ký số HSM Bkav

Bảng giá Chữ ký số HSM Bkav

Chữ ký số HSM Bkav chuyên dùng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon thay thế cho Chữ ký số USB Token.

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng Chữ ký số HSM Bkav sẽ được Bkav cài đặt và tích hợp sẵn chữ ký số vào phần mềm Bkav eHoadon. Giải pháp này giúp Doanh nghiệp có thể ký hóa đơn điện tử mọi lúc ở nhiều địa điểm khác nhau (nhiều cửa hàng, chi nhánh).

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Chữ ký số 781.818đ 1.181.818đ 1.363.636đ
VAT (10%) 78.182đ 118.182đ 136.364đ
Tổng cộng 860.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ
 
Đăng ký

Xem thêm bảng giá Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon