Chữ ký số Hóa đơn điện tử Bkav

Trang chủ / Chữ ký số Hóa đơn điện tử Bkav

Chữ ký số Hóa đơn điện tử Bkav

Chữ ký số mềm Bkav CA chuyên dùng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon mà không cần dùng đến USB Token.

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ này sẽ được Bkav cài đặt và tích hợp sẵn chữ ký số vào phần mềm Bkav eHoadon, giải pháp này giúp Doanh nghiệp có thể xuất và ký hóa đơn điện tử ở một hoặc nhiều địa điểm khác nhau (nhiều cửa hàng, chi nhánh).

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Chữ ký số 781.818đ 1.181.818đ 1.363.636đ
VAT (10%) 78.182đ 118.182đ 136.364đ
Tổng cộng 860.000đ 1.300.000đ 1.500.000đ
 
Đăng ký

Xem thêm bảng giá Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon