Chữ ký số Bkav CA

Trang chủ / Chữ ký số Bkav CA

Bảng giá Bkav CA

Bảng giá Đăng ký mới Chữ ký số Bkav CA dành cho Doanh nghiệp.

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Chữ ký số 1.659.091đ 2.494.545đ 2.826.364đ
VAT (10%) 165.909đ 249.455đ 282.636đ
Tổng cộng 1.825.000đ 2.744.000đ 3.109.000đ

Bảng giá Gia hạn Chữ ký số Bkav CA dành cho Doanh nghiệp.

Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Chữ ký số 1.159.091đ 1.994.545đ 2.644.545đ
VAT (10%) 115.909đ 199.455đ 264.455đ
Tổng cộng 1.275.000đ 2.194.000đ 2.909.000đ
 
Đăng ký

Xem thêm bảng giá Chữ ký số Bkav CA dành cho Cá nhân

Miễn phí hỗ trợ

Khách hàng đăng ký chữ ký số Bkav CA sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí các dịch vụ sau đây trong suốt quá trình sử dụng.
Cài đặt phần mềm

Cài đặt phần mềm và các công cụ hỗ trợ kê khai. Hỗ trợ cài đặt và cấu hình lại phần mềm khi máy tính của bạn cài đặt lại hệ điều hành hoặc chuyển máy tính mới.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản kê khai và nộp Thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập, tài khoản VNACCS kê khai Hải quan điện tử, tài khoản kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử, ...

Nộp tờ khai Thuế

Hỗ trợ nộp tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập, nộp tờ khai Thuế (tháng, quý) cho các doanh nghiệp mới chưa phát sinh kinh doanh, ...

Cập nhật chữ ký số

Cập nhật chữ ký số mới đăng ký / mới gia hạn vào các hệ thống kê khai Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội điện tử... hoặc thay đổi thông tin doanh nghiệp trên chữ ký số.

Chức năng Bkav CA

Kê khai & nộp thuế điện tử

Chữ ký số Bkav CA hỗ trợ nộp tờ khai thuế và nộp thuế qua mạng trực tiếp trên hệ thống của Tổng cục Thuế hoặc trên phần mềm của tất cả các nhà cung cấp TVAN.

BHXH điện tử

Hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử trên phần mềm Bkav IVAN hoặc trên các phần mềm hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử của các nhà cung cấp IVAN khác.

Hải quan điện tử

Bkav CA hỗ trợ đăng ký kê khai Hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS của Tổng cục Hải quan hoặc trên phần mềm kê khai Hải quan điện tử các nhà cung cấp khác.

Ký hóa đơn điện tử

Chữ ký số Bkav CA hỗ trợ ký Hóa đơn điện tử trên phần mềm Bkav eHoadon hoặc trên các phần mềm Hóa đơn điện tử của tất cả các nhà cung cấp khác.

Ký email & văn bản điện tử

Chức năng ký Email và các văn bản điện tử (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf,...) giúp cho việc xác định pháp lý của email và các văn bản điện tử một cách dễ dàng nhất.

Và nhiều hơn thế nữa

Ngoài những chức năng trên, Bkav CA còn được sử dụng cho Internet Banking, kê khai trên Hệ thống thông tin Một cửa quốc gia, Hệ thống Vệ sinh ATTP, ...