Chữ ký số Bkav CA dành cho Cá nhân

Trang chủ / Chữ ký số Bkav CA dành cho Cá nhân

Bảng giá Bkav CA Cá nhân

Bảng giá Chữ ký số Bkav CA dành cho Cán bộ nhân viên thuộc Doanh nghiệp (đã bao gồm VAT).
Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Phí dịch vụ 599.000đ 999.000đ 1.298.000đ
Phí Token 500.000đ 500.000đ 500.000đ
Tổng cộng 1.208.900đ 1.648.900đ 1.977.800đ
Bảng giá Chữ ký số Bkav CA dành cho Cá nhân độc lập (không thuộc Doanh nghiệp, đã bao gồm VAT).
Gói dịch vụ 01 năm 02 năm 03 năm
Phí dịch vụ 499.000đ 899.000đ 1.198.000đ
Phí Token 500.000đ 500.000đ 500.000đ
Tổng cộng 1.098.900đ 1.538.900đ 1.867.800đ
 
Đăng ký

Xem thêm bảng giá Chữ ký số Bkav CA dành cho Doanh nghiệp