Hướng dẫn hồ sơ

 

1. Hồ sơ đăng ký mới Chữ ký số Bkav CA:

  • 01 Bản khai đăng ký chữ ký số do Bkav CA cung cấp (điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu). Tải mẫu tại đây;
  • 02 Bản Hợp đồng do Bkav CA cung cấp (điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu). Tải mẫu tại đây;
  • 01 bản sao Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (có công chứng hoặc đóng dấu công ty);
  • 01 bản sao Giấy đăng ký thuế (có công chứng hoặc đóng dấu công ty, trường hợp Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế là một thì chỉ cần một loại);
  • 01 bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật Doanh nghiệp (có công chứng hoặc đóng dấu công ty).

2. Hồ sơ đăng ký phần mềm BHXH điện tử Bkav IVAN:

  • 01 Bản khai đăng ký do Bkav cung cấp (điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu). Tải mẫu tại đây;

3. Hướng dẫn đăng ký:

 

Khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ và gửi trước bản scan vào email dangky@chukysobkav.com để Bkav CA tiến hành khởi tạo và giao chữ ký số, bộ hồ sơ gốc khách hàng sẽ gửi sau. Hoặc khách hàng có thể gọi điện thoại đến số 0911 43 14 14 để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký.

Bạn chưa có Chữ ký số? Đăng ký ngay hôm nay để hưởng nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
 
Đánh giá website