Hải quan điện tử

Theo quyết định 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính, kể từ ngày 01/11/2014 các doanh nghiệp phải sử dụng chữ ký số công cộng để kê khai hải quan điện tử.

Kê khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp gửi tờ khai hải quan đến Cơ quan hải quan qua mạng Internet dựa trên phần mềm kê khai hải quan. Thông qua phần mềm này Cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…).


Sử dụng chữ ký số trong Hải quan điện tử (Hình ảnh minh họa)

Thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan, người kê khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với Cơ quan hải quan trước khi sử dụng chữ ký số.

eHaiquan là phần mềm kê khai hải quan của Bkav. Ngoài việc được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của Hải quan điện tử Việt Nam, phần mềm này cũng tương thích với VNACCS/VCIS là tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ được Tổng cục Hải quan thay thế cho hệ thống hiện tại từ năm 2014.

Phần mềm eHaiQuan được Bkav CA cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp.

Bạn chưa có Chữ ký số? Đăng ký ngay hôm nay để hưởng nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
 
Đánh giá website