Bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính thuế

Chủ nhật 12/06/2016 lúc 13:24

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC công bố 6 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.


Trong đó có 4 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế và 2 thủ tục hành chính bãi bỏ, cụ thể:

  • 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế gồm thủ tục "Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên" và thủ tục "Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)" ở cả 2 cấp thực hiện là Cục Thuế và Chi cục thuế.

  • 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là "Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên" ở cấp Cục thuế và cấp Chi cục thuế.

 

Quyết định cũng nêu rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính sau khi được sửa đổi, thay thế từ trình tự, cách thức thực hiện, số lượng hồ sơ đến thời hạn giải quyết, mẫu tờ khai cũng như yêu cầu, điều kiện thực hiện các thủ tục này.
 

Nguồn: Tổng cục Thuế

Các tin khác

Bạn chưa có Chữ ký số? Đăng ký ngay hôm nay để hưởng nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
 
Đánh giá website